Kernwaarden

Klanten vinden onze kernwaarden terug in ons gedrag

De kernwaarden vormen een onderdeel van wie DataByte is. De kernwaarden zijn niet verzonnen, maar ze zijn ontdekt door te kijken naar de deskundige en gedreven medewerkers die bij die DataByte werken. Nog niet zo lang geleden zijn de kernwaarden van DataByte vastgesteld.

JdJ_optie4.jpgJohn de Jongh, directeur, geeft aan: “De kernwaarden ‘Initiatief nemen’, ‘Eerlijk en oprecht’, ‘Blijven ontwikkelen’, ‘Betrokken’, ‘Collectief willen winnen’ en ’Trots op elkaar’ zijn kenmerkend voor DataByte. Beter gezegd, ze zijn typerend voor hoe wij werken, wat wij belangrijk vinden en wat ons drijft. Onze klanten vinden deze kernwaarden terug ons gedrag. De kernwaarden zijn ook terug te vinden in verschillende processen, bijvoorbeeld in het selectieproces van nieuwe collega’s.”

 

Onze zes kernwaarden

Initiatief vinden klanten bij DataByte terug doordat wij vragen om de beste, moeilijkste en uitdagendste projecten. Wij ondernemen actie uit eigen beweging en signaleren kansen. Wij nemen klanten bij de hand in het maken van de juiste keuzes afgestemd op zijn organisatiespecifieke wensen en behoeften.

Eerlijk en oprecht uit zich in dat wat wij onze klanten beloven ook nakomen. Daarnaast zijn wij in onze communicatie open en eerlijk over wat wel en niet kan, zodat er bij onze klanten heldere verwachtingen ontstaan.

Bij DataByte blijven wij ons elke dag ontwikkelen en wij willen ons iedere dag ook verbeteren. Wij staan open voor veranderingen en deze veranderingen zorgen voor groei, zowel op professioneel als persoonlijk gebied van de medewerkers, maar ook voor groei van onze klanten.

Van onze klantgerichte werkwijze kunnen onze klanten verwachten dat wij met oprechte interesse en betrokkenheid de mogelijkheden binnen hun organisaties bekijken. Wij koppelen de ICT-doelen aan de organisatiedoelen. DataByte geeft grip op uw ICT. Bekijk hier onze werkwijze.

Collectief willen winnen is een mentaliteit die elke medewerker in zich heeft. Wij halen het maximale uit onszelf en wij stimuleren elkaar. Wij werken in multidisciplinaire teams en alle successen zijn toe te kennen aan teamwork en niet aan individuen.

Daaruit vloeit automatisch het trots zijn op elkaar uit. Wij zijn trots op de successen die wij hebben bereikt. Dat trotsgevoel delen wij en vieren wij met elkaar bij DataByte, maar ook met onze klanten, zodat er verbondenheid ontstaat.

 

Klanten bepalen of DataByte bij hen past

De kernwaarden zorgen ervoor dat DataByte een klantgerichte ICT-specialist is die klanten optimaal adviseert, begeleidt en ondersteunt ongeacht de complexiteit van het ICT-vraagstuk.
De Jongh vertelt: “De kernwaarden zijn een onderdeel van de identiteit van DataByte. Dit zijn de waarden die wij onze klanten tonen en hen laten voelen. Op basis hiervan is het de keuze aan (potentiele) klanten om te bepalen of wij bij hen passen.”