IT consultancy

Strategisch advies voor alle ICT-vraagstukken

Een ICT-strategie is onmisbaar. Het ontbreken van die strategie zorgt ervoor dat grip op de vooruitgang of ontwikkeling van uw ICT-omgeving ontbreekt. En dat leidt tot:

  • Onheldere doelen

  • Wisselende of tegenvallende resultaten

  • Gebrek aan visie: te weinig oog voor innovatie en vernieuwing, ontwikkelingen en veranderingen

  • Gebrek aan structuur en efficiëntie: impulsieve en ad hoc activiteiten

  • Niet onderbouwde, onverantwoorde of onverklaarbare besluiten 

Het begin van een ICT-strategie is inzicht krijgen in waar u nu staat. De IT Maturity scan is hier een handig hulpmiddel voor. De vragen uit de IT Maturity scan geven inzicht in welke uitdagingen u nog te overwinnen heeft. Dit geeft u binnen de organisatie een instrument om ICT-ontwikkelingen te sturen en de noodzaak van ICT-investeringen te onderbouwen. Onze IT-consultant stelt graag een advies en implementatieplan op om uw organisatie ‘IT mature’ te maken, wat uw vertrekpunt ook is.

Lees meer over het IT Maturity Model (en hoe het uw organisatie kan laten  groeien)


Een ICT-omgeving die als katalysator uw organisatie laat groeien

U heeft een duidelijk doel voor ogen om de afname en/of de winstgevendheid van uw diensten of producten te laten groeien. U beseft dat veel bedrijfsprocessen en componenten hierop van toepassing zijn, waaronder uw ICT-omgeving. Onze IT-consultants helpen u graag om een toekomstbestendige visie en strategie weg te zetten die uw ICT-beleid naadloos laat aansluiten en bijdragen aan uw bedrijfsdoelstellingen.

 

Uw organisatie groeit, uw ICT-omgeving moet meegroeien

Hoe groter uw organisatie groeit, hoe belangrijker schaalbaarheid, beschikbaarheid, stabiliteit en veiligheid zijn. Bij gebrek aan grip en strategie lopen uw ICT-doelstellingen nooit gelijk op met de organisatiedoelstellingen. Hoe goed uw bedrijfsresultaten ook mogen zijn. Zonder doelen, visie of resultaatgebieden wordt ICT een kostenpost in plaats van een investering.
DataByte helpt uw ICT mee te laten groeien door ICT-advies op maat en implementatie op het gebied van connectivity, mobility, security en bedrijfssoftware. Met behulp van onze proactieve GRIP-werkwijze maken we uw ICT-beleid toekomstbestendig.

 

DataByte richt ICT in om bedrijfsdoelstellingen te halen

Bij DataByte weten we dat een optimale ICT-inrichting een middel is om uw bedrijfsresultaten te bereiken. De uitkomst van een ICT adviesgesprek zijn voor iedere organisatie anders, maar vaak komen vraagstukken aan bod op het gebied van security (beveiliging), efficiëntie (kosten, tijd), en effectiviteit (performance, continuïteit, stabiliteit, beschikbaarheid).

 

Vul onderstaand formulier in voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een van onze IT consultants.