Cookieverklaring DataByte

De onderstaande Cookieverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken bij DataByte B.V., Drukkerij 3, 4651SL Steenbergen, KvK: 20069865.

Versie 2.0, publicatiedatum 5 September 2018In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies).

Het is mogelijk om toestemming voor het gebruik van cookies in te trekken, dat kan vlak boven de lijst met cookies.

Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Het versienummer en laatste publicatiedatum staan bovenaan deze pagina vermeldt. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, meldt dit dan via het onderstaande formulier. Op grond van de Algemene Verordening Gegegevensverwerking, hebben organisaties vervolgens 4 weken de tijd om aan al uw verzoeken te voldoen, maar wij streven ernaar dit met onmiddelijke ingang te doen. Na deze periode heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Verwijder mijn gegevens uit de registers van DataByte